Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Kamil Pietrasik

 

UWAGA
W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 ograniczono przyjęcia interesantów na rzecz obsługi zdalnej:

– telefonicznej: (042) 632-16-57, (042) 632-16-67
tel. kom. 665-884-500, 603-448-400
– e-mail: kamil.pietrasik@komornik.pl
powiadomienia@lodzwidzew.pl

W związku z panującą sytuacją pandemiczną oraz ograniczeniem przyjęć
interesantów w siedzibie Kancelarii możliwe jest wyłącznie:

  • dokonanie wpłaty w kasie kancelarii,
  • złożenie dokumentów w biurze podawczym,
  • odbiór korespondencji

W celu zapewnienia należytej sprawności postępowania prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z wiadomości e-mail jako formy kontaktu z kancelarią.

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postępowań egzekucyjnych oraz personelu biura, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-COV-2 (Dz. U. 2020, poz.325) oraz Art. 207 par.2 Kodeksu Pracy ograniczono obsługę przyjęć interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej- telefonicznej bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt

tel. st. (042) 632-16-57,
tel. st. (042) 632-16-67
tel. kom. 665-884-500, 603-448-400

e-mail kamilpietrasik@komornik.pl
e-mail powiadomienia@lodzwidzew.pl

Godziny pracy Kancelarii

Godziny pracy kancelarii:
pon – pt: 8:00 – 15:00
wtorek 9:00 – 16:30
NIP: 729-143-46-80

Komornik sądowy

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi Kamila Pietrasika prowadzona jest od 2002 roku. Kancelarię wraz komornikiem tworzy zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników, którzy są w pełni zaangażowani w powierzone im obowiązki. Obecnie w kancelarii zatrudnionych jest
5 asesorów oraz dwudziestu pracowników.

Dostępne systemy

Korzystamy z nowoczesnych systemów zarządzania sprawami naszych Klientów

CEPiK
informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,

PUE-ZUS
system umożliwiający elektroniczną komunkację z ZUS,

ePUAP
dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,

OGNIVO
system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych dłużnika,

Elektroniczne Księgi Wieczyste
możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju,

KRD
możliwość wyszukania podmiotu w rejestrze dłużników