Kontakt

INFORMUJEMY, ŻE KANCELARIA DNIA 04-01-2021r BĘDZIE NIECZYNNA

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie zdrowie i życie stron
i uczestników prowadzonych w kancelarii postępowań egzekucyjnych oraz personelu biura,
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 lutego 2020r, w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-COV-2 (Dz. U. 2020, poz.325) oraz Art. 207 par.2 Kodeksu Pracy

ZARZĄDZAM

1. od dnia 16 marca 2020r. Ograniczam obsługę interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi w kancelarii na rzecz obsługi zdalnej- telefonicznej bądź z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2. korespondencja doręczona w trybie art. 3 sut. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu:(42)632-16-57, (42)632-16-67;

3. wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy wskazany w korespondencji bądź na ogólny rachunek bankowy w kancelarii w: 89 10501461 1000 0022 7488 4713 ;

z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury sprawy.

UWAGA!

W związku z pojawianiem się na portalu „Tablica.pl” ogłoszeń w których osoby podszywają się pod komorników sądowych i oferują na sprzedaż przedmioty w bardzo korzystnej cenie informujemy, że jedynymi stronami internetowymi na których pojawiają się obwieszczenia o licytacjach przedmiotów są witryny znajdujące się pod poniższymi adresami:

www.licytacje.komornik.pl
www.komornik.lodzwidzew.pl
www.kamil-pietrasik.izbalodzka.pl
kamilpietrasik.e-ksr.pl

Jednocześnie zaznaczamy, że Kancelaria Komornicza nigdy nie oferowała i nie oferuje przedmiotów na sprzedaż na portalach aukcyjnych lub ogłoszeniowych, a każdy taki przypadek należy traktować jako próbę wyłudzenia przez osoby trzecie.

Kliknij aby przeczytać więcej szczegółów…(oficjalny komunikat Krajowej Rady Komorniczej)

Numery telefonów do Call Center (numery dla interesantów)

INFORMUJEMY, IŻ OD 22-10-2012 MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ TELEFONICZNIE
CODZIENNIE (PN-PT) W GODZ. 11.00 – 15.00, we wtorek 9.00-16.30

numery tel. stacjonarnych:

(042) 632-16-57
(042) 632-16-67

numery tel. komórkowych:

665-884-500
603-448-400
        

numer FAX:

(42) 292-99-77

strony www:

www.komornik.lodzwidzew.pl

www.kamil-pietrasik.izbalodzka.pl

kamilpietrsik.e-ksr.pl

adresy e-mail:

kamilpietrasik@komornik.pl

powiadomienia@lodzwidzew.pl

adres e-mail dla zawiadomień w tyb. art. 8:

powiadomienia.kamilpietrasik@komornik.pl

Powyższe numery telefonów są czynne: pn.-pt. w godz. 7:30 – 17:00

Sędziów i pracowników sądów w celu skontaktowania się z kancelarią prosimy o wybranie numeru 693-922-364